Oddział Zarząd Dokonania Aktualności Kontakt

Cel i zakres działalności

Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności naukowo-technicznej w zakresie ochrony środowiska, w szczególności:

1. kompleksowe rozpoznawanie przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań planowania dużych przestrzennych oraz obiektowych inwestycji;

2. udział w opiniowaniu projektów inwestycji pod względem spełniania wymogów inżynierii ekologicznej;

3. promowanie i upowszechnianie proekologicznych technologii przetwarzania biologicznych i mineralnych odpadów na produkty ekologicznej i technicznej użyteczności;

4. upowszechnianie wiedzy o istocie i zadaniach inżynierii ekologicznej, w tym terenowe prezentowanie osiągnięć.

Statut PTIE

Historia Oddziału

Oddział powołano na Zebraniu Plenarnym dnia 15 marca 1995 r., które odbyło się na Politechnice Lubelskiej. Dnia 10 lipca 1995 r. Oddział został wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, a w sierpniu dysponował już własnym rachunkiem bankowym w Banku Ochrony Środowiska. Pierwsza siedziba znajdowała się w budynku Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Lublinie, którą wkrótce przeniesiono do budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, gdzie znajduje się obecnie.

Na zebraniu założycielskim ustalono następujące najistotniejsze obszary działań Oddziału:

1. stworzenie banku informacji w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska,

2. działalność edukacyjna i opiniotwórcza,

3. organizacja konferencji naukowo-technicznych.

Lubelski Oddział skupia obecnie około 30 członków, pracowników naukowych i specjalistów zajmujących się ochroną środowiska.

Copyright by Krzysztof Borowski