Oddział Zarząd Dokonania Aktualności Kontakt

ZAPRASZAMY NA 11. MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

Forum of Ecological Engineering

Lublin, wrzesień 2023 r.

Zagadnienia tematyczne:

1. Technologie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza oraz rozprzestrzeniania się hałasu.

3. Ochrona gleb przed erozją i rekultywacja terenów zdegradowanych.

4. Zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych.

5. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz konwersja materiałów odpadowych na paliwa.

6. Zagadnienia zmian klimatu.

7. Innowacyjne produkty oraz technologie pro-ekologiczne i energooszczędne.

8. Zastosowanie modelowania komputerowego i symulacji numerycznych w inżynierii środowiska.

Więcej informacji wkrótce

CELE KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników prac naukowych i osiągnięć wdrożeniowych, uzyskanych w różnych ośrodkach naukowych na świecie, na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska.

Copyright by Krzysztof Borowski