Oddział Zarząd Dokonania Aktualności Kontakt

ZAPRASZAMY NA KRAJOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce

Kazimierz Dolny, 17-18 września 2018

Patronat Honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela

Zagadnienia tematyczne – podsystemy:

1. Polskie dylematy scalania gruntów i urządzania terenów wiejskich. Prowadzący: prof. dr hab. Jan Siuta – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

2. Biologiczna rekultywacja gruntów w górnictwie odkrywkowym. Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

3. Rola procesów naturalnych w biologicznej rekultywacji nieużytków poprzemysłowych. Prowadzący: prof. nadzw., dr hab. Gabriela Woźniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach

4. Ochrona przed erozją oraz techniczna i biologiczna rekultywacja gruntów zdegradowanych Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5. Techniczne i biologiczne oczyszczanie ziemi i wód gruntowych. Prowadzący: mgr inż. Agnieszka Wolniewicz – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. w Poznaniu

6. Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów na nawozy agroekologicznej użyteczności. Prowadzący: prof. dr hab. Jan Łabętowicz – SGGW w Warszawie

7. Agrochemiczne właściwości gleb rolniczych. Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

8. Rozpoznanie zagrożeń terenów miejskich przez ocieplenie klimatu oraz zapobieganie negatywnym skutkom. Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Sadowski – Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie

Więcej informacji

CELE KONFERENCJI

1. Ocena stanu biologicznie czynnej powierzchni ziemi wraz z potencjalnymi zagrożeniami w ujęciu przestrzennym.
2. Określenie niezbędnych profilaktycznych i naprawczych działań.
3. Przedstawienie innowacyjnych technologii przetwarzania odpadów organicznych i mineralnych na nawozy.

Copyright by Krzysztof Borowski