Oddział Zarząd Dokonania Aktualności Kontakt

Zarząd Lubelskiego Oddziału PTIE

Skład Zarządu Lubelskiego Oddziału PTIE w obecnej kadencji:

dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL – Prezes

prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwiakowski – Z-ca Prezesa

dr hab. inż. Dorota Wójcicka-Migasiuk, prof. PL – sekretarz

dr inż. Joanna Szulżyk-Cieplak – skarbnik

dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka, prof. PL – członek

dr inż. Michał Charlak – członek

Skład Komisji Rewizyjnej:

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Bogusław Sawicki – członek

dr inż. Halina Marczak – członek

Skład Zarządu w poprzednich kadencjach

Aktualne obszary działalności Oddziału

1. Organizowanie cyklicznych międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych pod nazwą "Forum Inżynierii Ekologicznej".

2. Wydawanie czasopism naukowych w wersji elektronicznej, w trybie otwartego dostępu.

Copyright by Krzysztof Borowski