Oddział Zarząd Dokonania Aktualności Kontakt

Dokonania

Organizacja seminariów naukowych:

1. „Gospodarka osadami ściekowymi” – Lublin, czerwiec 1995 r.

2. „Gospodarka wodno-ściekowa Lublina” – Lublin, wrzesień 1995 r.

Organizacja konferencji naukowo-technicznych:

1. I Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Technika i technologia w ochronie środowiska” – Nałęczów, październik 1996 r.

2. II Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Monitoring środowiska” – Nałęczów, październik 1998 r.

3. III Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem” – Nałęczów, październik 2000 r.

4. IV Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Ekotechnologie XXI wieku” – Nałęczów, październik 2002 r.

5. V Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Edukacja ekologiczna. Podstawy działań naprawczych w środowisku” – Nałęczów, październik 2004 r.

6. VI Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Uwarunkowania ekorozwoju rekreacji i turystyki” – Nałęczów, październik 2008 r.

7. VII Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów” – Nałęczów, październik 2010 r.

8. VIII Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk” – Kazimierz Dolny, październik 2012 r.

9. IX Forum Inżynierii Ekologicznej – Kazimierz Dolny, wrzesień 2017 r.

10. X Międzynarodowe Forum Inżynierii Ekologicznej – Kazimierz Dolny, wrzesień 2019 r.

Wydawnictwa

Czasopisma:

1. „Ekoinżynieria” – miesięcznik popularno-naukowy o zasięgu krajowym wydawany drukiem w latach 1994–1999. Redaktor Naczelny – Gabriel Borowski

2. „Inżynieria Ekologiczna" – polskojęzyczne czasopismo naukowe wydawane w wersji drukowanej w latach 2000–2012, następnie w wersji elektronicznej w latach 2013–2020. Redaktor Naczelny – prof. Jan Siuta (zm. 12.10.2020 r.)

3. „Ecological Engineeing & Environmental Technology" – kontynuacja Inżynierii Ekologicznej w języku angielskim, wydawane w wersji elektronicznej od grudnia 2000 r. Redaktor Naczelny – prof. Gabriel Borowski

4. „Journal of Ecological Engineering" – międzynarodowe czasopismo naukowe wydawane w wersji elektronicznej od stycznia 2013 r.. Redaktor Naczelny – prof. Gabriel Borowski

Książki:

1. „Inżynieria ekologiczna” – podręcznik opracowany przez prof. Inez Wiatr dla studentów szkół technicznych. Pierwsze wydanie w 1995 r., wznowienie w 1998 r.

2. „Gospodarka odpadami” – monografia pod redakcją Gabriela Borowskiego. Pierwsze wydanie w 1998 r., drugie wydanie uzupełnione w 2005 r.

3. „Polskie prawo ochrony środowiska” – opracowane przez Janusza Stochlaka, stan prawny na koniec 2002 r. oraz zmiany, które weszły w życie dn. 1 stycznia 2003 r.

4. „Ekoinżynieria. Podstawy działań naprawczych w środowisku” – podręcznik opracowany przez Inez Wiatr, Halinę Marczak i Józefa Sawę dla studentów szkół technicznych, wydany w 2003 r.

5. „Leksykon ekoinżynierii” – monografia leksykograficzna pod redakcją Gabriela Borowskiego. Pierwsze wydanie w 2010 r.

6. „System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce” – monografia pod redakcją Jana Siuty i Gabriela Borowskiego. Wydana w 2019 r.

Działalność edukacyjna

1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

3. Kopalnia Węgla „Bogdanka”.

4. Fabryka maszyn rolniczych SIPMA.

5. POLGEOL Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie, filia w Lublinie.

6. EDA. w Poniatowej.

7. Zakłady Azotowe „Puławy”.

8. Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

9. Uzdrowisko Nałęczów.

10. Wytwórnia wody mineralnej „Nałęczowianka”.

Współpraca z organizacjami naukowymi i proekologicznymi:

1. Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

2. Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie.

3. Lubelska Agencja Ochrony Środowiska.

4. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.

5. Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego.

6. Rada Wojewódzka NOT.

7. Porozumienia Organizacji Ekologicznych Lubelszczyzny (POEL).

Copyright by Krzysztof Borowski