Oddział Zarząd Dokonania Aktualności Kontakt

Dokonania

Organizacja seminariów naukowych:

1. „Gospodarka osadami ściekowymi” – Lublin, czerwiec 1995 r.

2. „Gospodarka wodno-ściekowa Lublina” – Lublin, wrzesień 1995 r.

Organizacja konferencji naukowo-technicznych:

1. I Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Technika i technologia w ochronie środowiska” – Nałęczów, październik 1996 r.

2. II Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Monitoring środowiska” – Nałęczów, październik 1998 r.

3. III Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Modelowanie matematyczne w strategii gospodarowania środowiskiem” – Nałęczów, październik 2000 r.

4. IV Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Ekotechnologie XXI wieku” – Nałęczów, październik 2002 r.

5. V Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Edukacja ekologiczna. Podstawy działań naprawczych w środowisku” – Nałęczów, październik 2004 r.

6. VI Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Uwarunkowania ekorozwoju rekreacji i turystyki” – Nałęczów, październik 2008 r.

7. VII Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Energia niekonwencjonalna i zagospodarowanie odpadów” – Nałęczów, październik 2010 r.

8. VIII Forum Inżynierii Ekologicznej nt. „Proekologiczne techniki i technologie w uwarunkowaniach środowiskowych funkcji rekreacyjnych uzdrowisk” – Kazimierz Dolny, październik 2012 r.

9. IX Forum Inżynierii Ekologicznej – Kazimierz Dolny, wrzesień 2017 r.

Wydawnictwa

Czasopisma:

1. „Ekoinżynieria” – miesięcznik popularno-naukowy wydawany w latach 1994–1999. Redaktor Naczelny – Gabriel Borowski

2. „Inżynieria Ekologiczna" – czasopismo naukowe wydawane od 2000 r., siedziba redakcji w Politechnice Lubelskiej od 2009 r. Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Jan Siuta

3. „Journal of Ecological Engineering" – czasopismo naukowe (kwartalnik) wydawane od stycznia 2013 r., siedziba redakcji w Politechnice Lubelskiej. Redaktor Naczelny – dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. PL

Książki:

1. „Inżynieria ekologiczna” – podręcznik opracowany przez prof. Inez Wiatr dla studentów szkół technicznych. Pierwsze wydanie w 1995 r., wznowienie w 1998 r.

2. „Gospodarka odpadami” – monografia pod redakcją Gabriela Borowskiego. Pierwsze wydanie w 1998 r., drugie wydanie uzupełnione w 2005 r.

3. „Polskie prawo ochrony środowiska” – opracowane przez Janusza Stochlaka, stan prawny na koniec 2002 r. oraz zmiany, które weszły w życie dn. 1 stycznia 2003 r.

4. „Ekoinżynieria. Podstawy działań naprawczych w środowisku” – podręcznik opracowany przez Inez Wiatr, Halinę Marczak i Józefa Sawę dla studentów szkół technicznych, wydany w 2003 r.

5. „Leksykon ekoinżynierii” – monografia leksykograficzna pod redakcją Gabriela Borowskiego. Pierwsze wydanie w 2010 r.

Działalność edukacyjna

1. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

3. Kopalnia Węgla „Bogdanka”.

4. Fabryka maszyn rolniczych SIPMA.

5. POLGEOL Przedsiębiorstwo Geologiczne w Warszawie, filia w Lublinie.

6. EDA. w Poniatowej.

7. Zakłady Azotowe „Puławy”.

8. Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”.

9. Uzdrowisko Nałęczów.

10. Wytwórnia wody mineralnej „Nałęczowianka”.

Współpraca z organizacjami naukowymi i proekologicznymi:

1. Lubelskie Towarzystwo Naukowe.

2. Lubelska Agencja Ochrony Środowiska.

3. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej.

4. Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego.

5. Rada Wojewódzka NOT.

6. Porozumienia Organizacji Ekologicznych Lubelszczyzny (POEL).

Copyright by Krzysztof Borowski